Čuje li se glas potrošača?

„VUKANOVČAR“ društvo za zaštitu potrošača Međimurja, drugu godinu za redom u suradnju s Međimurskom županijom, provodi projekt „Obaviješten ne luta“, kao pilot projekt organizacije savjetovališta za potrošače na način da savjet i po potrebi savjetnik idu k potrošaču u problemima, a da potrošač mora dolaziti u savjetovalište.

Za potporu i realizaciju projekta pozvali su da se sve lokalne samouprave sa svojim sredstvima podupru projekt, no naišli su na izuzetno mali interes lokalnog samouprava za informiranje, savjetovanje i pomoć svojim potrošačima, a potrošači su svi stanovnici lokalne samouprave.

Osim što je Međimurska županija na natječaju za sufinanciranje udruga za zaštitu potrošača prihvatila projekt, projekt su prihvatile (podupirale i prošle godine) Općine Gornji Mihaljevec i Selnica, a grad Mursko Središće je dao uvjetovanu potporu (ako daju svi drugi, dati će i oni). Grad Čakovec je odbio sufinancirati projekt s obrazloženjem da ne mogu podupirati projekt jer ih prijeći Vladina Uredba o financiranju iz javnih izvora.  Poslan je upit u Vladin ured za udruge, jesu li u pravu, odgovor je da NE, jer Uredba upravo potiče ukrupnjavanje sredstava kako bi se moglo provesti veći projekti od interesa za javno i opće dobro. Upoznat je Grad s tim pojašnjenjem, na što je prekinuo komunikaciju s Društvom „VUKANOVČAR“. http://hrana.vukanovcar.hr/images/pdf/Pregled-zamolbe-za-potporu-projektu-u-2017-godini.pdf

Pored svega navedenog Društvo „VUKANOVČAR“, zahvaljujući aktivistima i volonterima provodi projekt, ali u daleko manjem obliku, nego što bi se provodilo da su dostatna sredstva.

Otvoreno je Savjetovalište potrošača Međimurske županije https://www.savjetovaliste.vukanovcar.hr  , a svaki drugi utorak je s početkom u 11:00 sati emisija na Radio 105 http://www.radio105.hr  je emisija u živo „Glas potrošača“ u kojoj su gosti aktivisti udruga koje provode Projekt, te gosti stručnjaci po pojedinim područjima. Sve emisije se mogu preslušati na mrežnoj stranici Projekta https://www.hrana.vukanovcar.hr, gdje su navedeni i gosti u emisijama.

Zanimljivo je da se neki trgovci nikako ne žele odazvati pozivu da budu gosti u emisiji, pa tako se pozivu više puta i ponudom da biraju termin kojim im najviše odgovara,  nisu odazvali: „Međimurske vode“ d.o.o. , te Privredna banka Zagreb i Zagrebačka banka s porukom „ne možemo se odazvati vašem pozivu, ali smo spremni na suradnju“. U Društvu „VUKANOVČAR“ se pitaju koje je to druga suradnja, osim da potrošači dobiju cjelovitu i istinitu informaciju?, te poručuju da možda savjest nekima ne dozvoljava da se pojave pred licem potrošača.

Iako je učešće u emisijama Glas potrošača bankama i svojevrsni besplatni marketing, ne žele komunicirati s potrošačima jer kažu da su oprezni i ne žele javno istupati poučenu Slučajem „FRANAK“.  Nejasno je koja je tu veza, osim što banke u potrošaču ne vide čovjeka s kojim treba komunicirati već broj i objekt za profit.

„Poštujemo odluke banaka i trgovca, a svaki njihov odgovor nama je smjernica za savjetovanje potrošača.“: kažu u Društvu „VUKANOVČAR“

Glas potrošača mora se čuti!

Voditelj projekta
Željko Tomašić

Kontrola hrane na hrvatskom tržištu