Čuje li se glas potrošača?

„VUKANOVČAR“ društvo za zaštitu potrošača Međimurja, drugu godinu za redom u suradnju s Međimurskom županijom, provodi projekt „Obaviješten ne luta“, kao pilot projekt organizacije savjetovališta za potrošače na način da savjet i po potrebi savjetnik idu k potrošaču u problemima, a da potrošač mora dolaziti u savjetovalište.

Continue Reading

Svjetski Dan prava potrošača 2017

Svjetski Dan prava potrošača (SDPP) je prilika za promicanje temeljnih prava svih potrošača, sa zahtjevom da se ta prava poštuju i štite, te je ujedno i prilika kako bi se iskazali prosvjedi protiv tržišnih zloupotreba i društvenih nepravda koje krše i ne poštuju prava potrošača.

Continue Reading

Obaviješten ne luta 2017

Uspješnost prošlogodišnjeg projekta je neupitno doprinijela da i ove godine Međimurska županija sufinancira nastavak projekta. Ideja je da ove godine objedinimo i uključimo sve lokalne samouprave (općine i gradove) Međimurske županije, kako u potporu projektu, tako da budu aktivno korisnici projektnih aktivnosti.

Continue Reading

Nepoštena poslovna praksa

Selnica, 08.11.2016.: U emisiji „Glas potrošača“ Radija 105 danas je gostovala odvjetnica Dijana Kladar, savjetnica u regionalnom Savjetovalištu za zaštitu potrošača u Zagrebu. Tema emisije je bila „Nepoštena poslovna praksa“.

Continue Reading

Održan radni sastanak na temu zaštite potrošača i uloge regionalne (lokalne) samouprave

Međimurska županija već drugu godinu zaredom objavljuje Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača te će s navedenom praksom nastaviti i u narednim godinama. Sam natječaj je već u pripremi, a očekuje se da će biti objavljen do kraja ove godine. Tim povodom u prostorijama Međimurske županije održan je radni sastanak na temu politika zaštite potrošača u Hrvatskoj te uloge regionalne (lokalne) samouprave i udruge u njihovoj provedbi.

Continue Reading

Glas potrošača

Vukanovec, 07. rujna 2016.: Jedna od projektnih aktivnosti je Informacije u lokanim medijima. Uspostavljena je suradnja sa lokalnim medijima, te se u suradnji s njima otvoriti u rubrikama savjetovanja potrošača, daju savjeti potrošačima koji se jave sa problemom zaštite potrošačkih prava. Potrošači su najbolju komunikaciju ostvarili sa portalom Emedjimurje.hr preko kojeg u prosjeku tjedno postave po dva pitanja, na koje dobiju konkretne savjete kako ostvariti svoja potrošačka prava.

Continue Reading

Početak projekta

Od 01. srpnja 2016. i službeno je započeo projekt "Obaviješten ne luta!". Iako su radio emisije "Glas potrošača" preko radio postaje Radio 105, krenule i ranije 19. srpnja 2016. je emitirana emisija o Projektu. Postavljena je i ova mrežna stranica, koja će pratiti aktivnosti projekta. U pripremi su informativno-edukativni materijali, INFO telefon 099/454 74 04 je u funkciji, a u pripremi je otvaranje Ureda za savjetodavnu pomoć u Domu kulture (Vukanovec). 

Obaviješten ne luta !

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i hrvatsko zakonodavstvo su implementirana temeljna potrošačka prava na razini Europske Unije koja su najočiglednije sadržana su u članku 129 a. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kojima se osigurava visoka razina zaštite prava potrošača, u cilju zaštite zdravlja, sigurnosti i ekonomskih interesa potrošača, te jačanje prava na informiranje i edukaciju.

Continue Reading

Kontrola hrane na hrvatskom tržištu